Gedigen erfarenhet

Vi har arrangerat stora festivaler sedan 1991. Vi bšörjade med Sofiero folkmusikfestival 1991. Det blev en hel vecka med veckokurser fšör barn, ungdomar, vuxna, dans, instrumentvis samt workshops, kvŠällskonserter med kŠända grupper, tŠävlingar, traditionsbŠärare mm

År 1994 - 1999 arrangerade vi "Fredriksdals spel och dans", samma upplŠägg med spel, dans, konserterande grupper.

Efter det har det rullat på i samma stil med arrangemang föšr barn, ungdomar och vuxna. Nu 2024 arrangerar vi FOLKROTSFESTIVALEN pŒå vŒår egen gŒård.

 • Barn- och ungdomsstäŠmma, en vŒår-vinterstŠämma som startade 1987 och fortfarande Šär en gŒång/Œår.
 • Degebergasommarkurser fšör barn och vuxna sedan 1993 - 2004
 • Vemmentorpskurs fšör barn och ungdomar med kanotpaddling, sŒång, spel, dans 1995
 • SkŒånekurs en mŒånadskurs fšör ungdomar som trŠäffas en gŒång/mŒånad sedan 1999 - 2008
 • Vi reste med ungdomarna till Roskilde, HŠlsingland, Dalarna vid flertalet tillfäŠllen
 • Endagars till tredagarskurser i …Össjš
 • Spel och dansdag pŒå Dunkers kulturhus
 • VisstŠämma på Palladium i Malmšö
 • SpelmansstŠmma i €Ängelholms hembydspark
 • SpelmansstäŠmma i Boarps hembygdspark
 • Kurser i BjurbŠäck fšr barn och ungdomar.

Har du en idŽ sŒ har vi erfarenheten!

Hšör av dig! SŒå hjäŠlper vi dig att iscensäŠtta din dröšm. Vi har mŒånga kontakter med musiker.

Tidigare projekt

Familjen Carr

1983-1990

1983 BjurbŠäcks folkmusikfestival 1- 3 dagar
1984 Söšdra …Össjš kurs 1 - 3 dagar
1985 Sšödra …Össjš kurs 1 - 3 dagar
1986 Söšdra …Össjš kurs 1 - 3 dagar
1987 BjurbäŠck folkmusikfestival 1 - 3 dagar
1987 Sšödra …Össjš kurs 1 - 3 dagar
1988 Söšdra …Össjš kurs 1 - 3 dagar
1989 Sšödra …Össjš kurs 1 - 3 dagar
1990 Söšdra …Össjš kurs 1 - 3 dagar

Barn

1991-1994

1991 Sofieroslottsfolkmusikfestival kurs, konsert, tŠvlingar, fšredrag 1 vecka
1991 Söšdra …Össjš kurs vid 8 helger
1992 BjurbŠäcks folkmusikkurs - festival 1 vecka
1992 Söšdra …Össjš kurs 2 helger
1993 Degeberga folkmusikkurser 1 vecka
1993 Söšdra …Össjš kurs 2 helger
1993 Roskilde folkmusikkurser
1994 Fredriksdals folkmusikkurser - konsert - tŠvlingar
1994 Roskilde folkmusikkurs
1994 Degeberga folkmusikkurser 1 vecka
1994 Söšdra …Össjš folkmusikkurs

Familjen Carr

1995-1997

1995 Fredriksdal -"-
1995 Vemmentorps folkmusikkurs
1995 Roskilde folkmusikkurs
1995 Degeberga folkmusikkurser 1 vecka
1995 Sšödra …Össjš folkmusikkurs
1996 Fredriksdals folkmusikkurser - konsert - tŠvlingar
1996 Roskilde folkmusikkurs
1996 Sšdra …Össjš folkmusikkurs
1996 Degeberga folkmusikkurser
1997 Fredriksdal folkmusikkurser - konsert
1997 Roskilde folkmusikkurser
1997 Sšödra …ssjš folkmusikkurser
1997 Degeberga folkmusikkurser

Tidigare projekt forts.

Elever

1998-1999

1998 Fredrikdal folkmusikkurser
1998 SkåŒnekurs kurser 1 gång/månad för ungdomar
1998 Degeberga folkmusikkurser
1998 Sšödra …Össjš folkmusikkurs
1999 Fredriksdal folkmusikkurser
1999 SkŒånekurs 1 gŒng/mŒnad
1999 Degeberga folkmusikkurser
1999 Sšödra …Össjš folkmusikkurser

Elever

2000-2003

2000 Fredriksdal folkmusikkurser
2000 BjurbŠcks folkmusikkurs
2000 Gnid & Kuta Runt trŠff Magnarp
2000 SkŒånekurs 1 gŒng/mŒnad
2001 Degeberga folkmusikkurser
2001 Gnid & Kuta Runt trŠff Magnarp
2001 SkŒånekurs 1 gŒng/mŒnad
2002 Degeberga folkmusikkurser
2002 SkŒånekurs 1 gŒng/mŒnad
2003 Degeberga folkmusikkurser

Elever

2004-2021

2004 SkΌnekurs med resa till Dalarna
2004 Degeberga folkmusikkurser
2005 Hššr folkmusikkurser
2005 SkΌnekurs
2005 Dunkers kulturhus kurs, konsert
2006 SkåŒnekurs
2006 Dunkers kulturhus kurs, konsert
2007 SkΌnekurs
2007 RidläŠger barn
2008 RidläŠger barn- ungdom
2009 RidlŠäger barn-ungdom-vuxna
2010 RidläŠger barn-ungdom-vuxna
2011 RilŠäger barn-ungdom-vuxna
2012 RidlŠger barn-ungdom
2013 RidläŠger barn-ungdom
2013 Festival "Folkrot" med huvudman Bilda och bidrag från Musik i syd
2014 RidläŠger barn-ungdom-vuxna


2015 RidläŠger barn-ungdom-vuxna


2015 Festival "Folkrot" med huvudman Bilda och bidrag frŒn Musik i syd och €Ängelholms kommun.
2016 Konsert med REDNEX i samarbete med spelmansgΌrden Ridklubb.
2016 RidlŠäger barn-ungdom-vuxna


2017 RidlŠäger barn-ungdom-vuxna


2017 Festivalen "Folkrot" med bidrag från €Ängelholmskommun, Bilda studiefšörbund, Musikisyd, Musikverket, SkåŒnes spelmansfšörbund, Dansksvenska fonden Hans Melinfonden, BŒåstad toffeln,


2018 RidlŠäger med barn - ungdom - vuxna


2019 Festivalen "Folkrot"


2021 Festivalen " Ung Folkrot" med bidrag fråŒn €Ängelholms kommun, Bilda studiefšrbund, Musikisyd, SkåŒnes spelmansfšörbund


2021 SpellŠäger i BjurbäŠck fšör barn och ungdomar, RidlŠäger föšr barn och ungdomar


2022 4 RidlŠäger fšör barn och ungdomar


2022 Festivalen "Folkrot"


2023 5 spel och ridläger på Spelmansgården för barn och ungdomar och vuxna


2024 6 spel och ridläger på Spelmansgården för barn och ungdomar och vuxna


2014 Festival "Folkrot" med huvudman Bilda och bidrag från Musik i syd

Elever